Logos

LOGO white background

AI
1 138 Ko

LOGO black background

AI
1 145 Ko

Blue SWIFTS

JPG
341 Ko

BLUE SWIFTS

EPS
341 Ko

Grey SWIFTS

JPG
249 Ko

Grey SWIFTS

EPS
725 ko

Press releases

Product information